Punë punë natë e ditë,
që të shohim pakëz dritë.

— ARSIMTARI NË SHKOLLË
Rajoni Puna Të Gjitha
Kompania/Pozita Vendi Kohëzgjatja Shikime
The HeadHunter Group

ASISTENT INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË

Prishtinë 1 Ditë 133
The HeadHunter Group

ASISTENT INXHINIER I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

Prishtinë 3 Ditë 129
The HeadHunter Group

ASISTENT INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË

Prishtinë 4 Ditë 124
The HeadHunter Group

KAMARIER/E - PRISHTINË

Prishtinë 4 Ditë 143
The HeadHunter Group

BRANCH MANAGER - PRIZREN

Prizren 2 Ditë 73
The HeadHunter Group

HUMAN RESOURCES MANAGER – PRISHTINA

Prishtinë 3 Ditë 183
The HeadHunter Group

CHIEF OPERATING OFFICER – PRISHTINA

Prishtinë 3 Ditë 228
The HeadHunter Group

INXHINIER/E I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

Prishtinë 2 Ditë 34
The HeadHunter Group

ESTIMATOR – PRISHTINA

Prishtinë 6 Ditë 47
The HeadHunter Group

ESTIMATOR TAKE OFFS – PRISHTINA

Prishtinë 7 Ditë 39
The HeadHunter Group

PROCUREMENT SPECIALIST – PRISHTINA

Prishtinë 10 Ditë 40
The HeadHunter Group

PROJECT ACCOUNTANT– PRISHTINA

Prishtinë 11 Ditë 41
The HeadHunter Group

PROPERTY MANAGEMENT ADMINISTRATOR – PRISHTINA

Prishtinë 12 Ditë 43
The HeadHunter Group

ASISTENTE EKZEKUTIVE/ADMINISTRATIVE- PRISHTINË?

Prishtinë 4 Ditë 42
The HeadHunter Group

COUNTERMAN - KOSOVO

Prishtinë 4 Ditë 23
The HeadHunter Group

DIGITAL SALES & MARKETING MANAGER - PRISHTINA

Prishtinë 4 Ditë 18
The HeadHunter Group

FINANCE MANAGER - KOSOVO

Prishtinë 2 Ditë 25
The HeadHunter Group

KEY ACCOUNT MANAGER- PRISHTINA

Prishtinë 4 Ditë 18
The HeadHunter Group

ARKITEKT/E - PRISHTINË

Prishtinë 4 Ditë 2