INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Sigurimi i pajisjeve elektrike, instrumenteve, kontrollimit, automatizimit dhe shërbimeve të mbështetjes teknike në kuadrin e kompanisë me kompanitë kontraktuese;
 • Përgadit dhe asiston në përgaditjen e dizajnit elektrik nga fizibiliteti, skicimi dhe dizajnimi i hollësishëm;
 • Përgadit dhe asiston në përgaditjen e rezultateve të dizajnit për të lehtësuar pajtueshmërinë me specifikimet dhe kërkesat e klientit, të cilat përfshijnë detajet e kontrollit, përzgjedhja e kabllove, llogaritjen dhe orarin, përzgjedhja e instrumenteve të punës, bllokimi i kabllove dhe rrugët etj.
 • Ndihmon në inspektime dhe anketime në vend, sipas kërkesës për përfundimin e projekteve .
 • Ndihmon në menaxhimin e ngarkesës së përditshme të stafit teknik brenda departamentit, sipas udhëzimeve të Inxhinierëve të projektit;
 • Ndihmon anëtarët në zhvillimin e formave dhe modeleve të dizajnit me qëllim të rritjes së efikasitetit të përgjithshëm;
 • Përgaditja e të dhënave të projektimit p.sh. përgaditja e vizatimeve, orarit, llogaritjes, raporteve dhe dokumenteve mbështetëse.

Kërkesat e profilit

 KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Elektrike, (përparësi për kandidatët që kanë përfunduar studimet Master).
 • Të jetë kompetent dhe të ketë përvojë në prodhimin e vizatimeve lidhur me ndërtim dhe instalim.
 • Përvojë +5 vjeçare në Elektroteknikë.
 • Aftësi për për të prodhuar vizatime të qarta punë, në një nivel të lartë të saktësisë në një format dhe afat kohor sipas dakordimit të palëve.
 • Njohuri e gjuhës angleze.
 • Aftësi organizuese, komunikuese dhe caktimi i përparësive në punë .
 • Njohja e punës me AutoCAD.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  05 Nëntor 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

Paga Konkuruese