Profili

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Rreth nesh

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Punët nga SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Emri i punes Lloji i punës Prej Deri
Specialist Trajtim Praktika, Zyra e Dëmëve Shëndetësore

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-11-21 10-12-21
Specialist IT (Programues Web)

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 11-11-21 20-11-21
Specialist Senior (Administrator Databaze ‘DBA’)

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 11-11-21 20-11-21
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Sarandë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 25-10-21 08-11-21
Agjent në sigurime, Kolaudim Gjirokastër

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 15-10-21 30-10-21
Specialist i Marrjes në Sigurim Kasko, GPS

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-10-21 26-10-21
Menaxher i shitjeve online

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-10-21 26-10-21
Specialist i marrjes në sigurim produktet e shëndetit

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-10-21 26-10-21
Ing.Mekanik / Ekonomist, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 05-10-21 18-10-21
Specialist i trajtimit të dëmeve

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 01-10-21 11-10-21
Specialist i Marrjes në Sigurim, Tiranë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-08-21 09-09-21
Jurist, Departamenti Legal

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-08-21 09-09-21
Jurist në Fier /Vlorë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-08-21 09-09-21
Zëdhënës për Shtyp dhe Marrëdhënie me Mediat

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 15-07-21 29-07-21
Zëdhënës për Shtyp dhe Marrëdhënie me Mediat

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 28-06-21 05-07-21
Drejtor, Dega 6, Tiranë (adresa: pranë Fresk, Tiranë)

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 18-06-21 02-07-21
Jurist, Departamenti i Regresit

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 07-06-21 21-06-21
Specialist Senior (Administrator Sistemesh dhe Rrjeti)

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 31-05-21 15-06-21
Specialist IT / Help Desk

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 28-05-21 12-06-21
Specialist i Marrjes në Sigurim Marinë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-05-21 09-06-21
Shofer drejtuesi

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-05-21 26-05-21
Drejtor departamenti

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-04-21 23-04-21
Ekspert sigurimesh

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-04-21 23-04-21
Menaxher i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 08-04-21 23-04-21
Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-02-21 19-02-21
Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 19-01-21 03-02-21
Specialist IT

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 07-01-21 22-01-21
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Pogradec

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 16-11-20 30-11-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Pogradec

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 28-10-20 12-11-20
Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-10-20 20-10-20
Drejtor për menaxhimin e sistemit GPS/GPRS

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 30-09-20 15-10-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 08-09-20 23-09-20
Aktuar

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-09-20 19-09-20
Specialist i sistemeve të informacionit

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-09-20 19-09-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-08-20 03-09-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Fier

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 10-08-20 31-08-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-08-20 20-08-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-08-20 20-08-20
Specialist i shërbimit GPS dhe marrëdheniet me klientin

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 17-07-20 31-07-20
Recepsioniste

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 16-07-20 30-07-20
Specialist për Marrjen në Sigurim të Produkteve të Pasurisë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-03-20 22-03-20
Specialist i Marrjes në Sigurim, Njësi shitje, Shkodër

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 21-02-20 08-03-20
Shofer drejtuesi

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 18-02-20 04-03-20
Recepsioniste

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 30-01-20 12-02-20
SAP Financial Modules End User Expert

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 16-12-19 31-12-19
Jurist, Departamenti i Trajtimit të Dëmeve

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 16-12-19 31-12-19
Menaxher të Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-11-19 21-11-19
Menaxher të Marrjes në Sigurim, Dega Fier

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 06-11-19 21-11-19
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Tiranë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 17-09-19 02-10-19
Specialist per Marrjen ne Sigurim Produktet Vullnetare, Dega Berat

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 16-09-19 30-09-19
Përgjegjës Mirëmbajtje Objekti dhe Logjistike

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 21-08-19 05-09-19
Specialist Statistike

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 21-08-19 05-09-19
Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 21-08-19 05-09-19
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 14-06-19 29-06-19
Specialist Finance dhe Statistike, Dega Elbasan

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 14-06-19 29-06-19
Financier

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 25-04-19 10-05-19
Drejtor Marketing

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 19-04-19 03-05-19
Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Lushnjë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 19-04-19 03-05-19
Specialist i Marrjes në Sigurim, Shkodër

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 26-03-19 09-04-19
Specialist i trajtimit të dëmeve

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 15-03-19 29-03-19
Web Designer

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-03-19 26-03-19
Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 28-02-19 14-03-19
Drejtor, Agjensia Përmet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-02-19 06-03-19
Gazetar per mediat online

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 05-02-19 19-02-19
Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 25-01-19 08-02-19
Mjek

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 10-01-19 25-01-19
Aktuar

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 10-01-19 25-01-19
Drejtor Marketing

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 10-01-19 25-01-19
Drejtor, Dega Durrës nr.2

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 08-01-19 23-01-19
Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Shkodër

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-01-19 19-01-19
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Lushnjë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-11-18 29-11-18
Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-11-18 29-11-18
Arkivist

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 31-10-18 14-11-18
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Lushnjë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 29-10-18 12-11-18
Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 29-10-18 12-11-18
Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Gjirokastër

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 31-08-18 14-09-18
Shef Sektori

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 22-08-18
Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Zv.Drejtor Finance dhe Kontabilitet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Specialist i Marrjes në Sigurim Marine

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Specialist i trajtimit të dëmeve

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Specialist për Marrëdhëniet me Median

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Specialist Finance

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Shef Inovacioni dhe Marketing Digital

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 23-08-18
Drejtor Marketing

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Specialist i Administrimit të Policave të Sigurimit

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 09-08-18 16-08-18
Vend vakant: Mjek

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 02-08-18 16-08-18
Vend vakant: Mjek

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-02-18 06-03-18
Specialist per Pensionet Vullnetare ne Fier

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 14-02-18 28-02-18
Specialist i trajtimit të dëmeve

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 24-11-17 10-12-17
Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 24-11-17 10-12-17
Vend vakant per Web Designer

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-11-17 04-12-17
Menaxher i rrjeteve sociale

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 20-11-17 04-12-17
Administrator Sistemi GPS/GPRS

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 17-10-17 31-10-17
Vend vakant: Drejtor shitje dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
2 vende vakante ne Durres: Drejtor i shitjes dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
Vend vakant ne Fier: Drejtor shitje dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
Vend vakant ne Elbasan: Drejtor shitje dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
Vend vakant ne Vlore: Drejtor shitje dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
Vend vakant ne Shkoder: Drejtor shitje dhe marredhenie me klientet

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-08-17 20-08-17
Vend vakant per 3 specialiste te trajtimit te demit

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 28-07-17 11-08-17
Kerkohet Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 12-07-17 26-07-17
Vend vakant: jurist

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 04-07-17 18-07-17
Kerkohet Mjek ne Drejtorine e Pergjithshme

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

Full Time 23-05-17 05-06-17