SPECIALIST I LARTE FINANCE - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * SPECIALIST I LARTE FINANCE - TIRANE
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Ne emer te nje kompani ndertimi  shume te njohur ne Shqiperi kerkojme: 

Specialist i Larte Finance

Kerkesat e profilit

 • Diplomë Universitare në Degën Financë/Kontabilitet;
 • Diplomë ACCA, apo progres i suksesshëm për ACCA përbëjnë avantazh;
 • Minimumi  3 vite përvojë progresive në një pozicion të ngjashëm;
 • Aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara për pozicionin;
 • Njohuri të thelluara te IFRS dhe legjislacionit tatimor;
 • Aftësi shumë të mira analitike/sasiore dhe përvoja me një organizatë me shumë qendra biznesi;
 • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe të shkruar;
 • Te zotëroje njohuri dhe të përdore shumë mirë Excel-in dhe ndërtim formatesh analitike;
 • Proaktiv i vetëmotivuar dhe te ketë interes në përmirësimin e procesit;
 • Aftësi të punojë në mënyrë të pavarur;
 • Te jetë i saktë dhe i kujdesshem ndaj detajeve;
 • Zotërim të gjuhës angleze;
 • Fleksibël dhe i orjentuar drejt objektivave.

Kërkesat e profilit

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Monitoron, dhe kontrollon regjistrimet kontabël, të ardhurat /shpenzimet dhe sigurohet qe ato janë në përputhje me skemat kontabël
 • Asiston në përgatitjen e pasqyrave financiare sipas IFRS
 • Ndjek marrëdhëniet me institucionet shtetërore
 • Jep interpretime IFRS te transaksioneve të kompanisë/transaksione te reja
 • Asiston auditorët e jashtëm gjatë auditit të pasqyrave financiare
 • Përgatit dhe propozon përmirësime në procedurat e kompanisë që lidhen me mitigimin e risqeve financiare, rritjen e kontrolleve të brendshme,nëpërputhje me praktikat më të mira te biznesit
 • Asiston në përgatitjen e planeve të biznesit për projekte specifike investimi

Tjetër (Opsionale)

PAGESA: Konkurruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 2033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 28/08/2019.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkurruese