MENAXHERE FINANCE - TIRANA

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHERE FINANCE - TIRANA
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Shpërndarjen dhe koordinimin e detyrave dhe përgjëgjesive në Dep. Financës Kontabilitetit;
 • Përgatitja e Borderose, deklarimi online dhe kontabilizimi në sistemin financiar;
 • Menaxhimin dhe kontrollin e data entry në programit financiar Alpha Ëeb;
 • Njohuri shumëe të mira për kontabilizimin e AQT-ve dhe llogaritjen e amortizimit;
 • Mbajtjen e marrëdhënieve me Organet Tatimore;
 • Raporton pasqyrat fiananciare, mujore, tremujore dhe në fund të vitit apo sa herë kërkohet nga menaxhimi. Përgatit raporte të veçanta;
 • Të njohë mirë proceset operacionale të biznesit të kompanisë dhe udhëzon departamentet e tjera, nëpërmjet interpretimit të politikave kontabël, duke dhënë vërejtjet dhe rekomandimet për përmirësimin dhe automatizimin e proceseve;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen nga Administratori. 

Kërkesat e profilit

 • Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik; DegaFinance-Kontabilitet;
 • Të ketë minimalisht 5 vjet eksperiencë pune si përgjegjës në departament finance & kontabiliteti në kompani private;
 • Të njohë shumë mirë programet financiare (Alpha Ëeb);
 • Të ketë njohuri shumë të mira mbi legjislacionin tatimor;
 • Ligji për tatimin mbi të ardhurat;
 • Ligji për TVSH;
 • Ligji për procedurat tatimore;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: j.cela@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Joana CELA në numrin e telefonit + 355688022222 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31 Maj 2016

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Kompetitive