DREJTOR I DEGËS - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * DREJTOR I DEGËS - PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Është përgjegjës për realizimin e tregut në nivelin të kompanisë;
 • Organizon, udhëheq dhe përgjigjet për shitjet në kompani;
 • Organizon këshillime profesionale për të gjitha llojet e sigurimeve me punonjësite filialeve në nivel të Kompanisë;
 • Organizon dhënien e mendimeve profesioanle lidhur me sigurimet;
 • Organizon këshillime profesionale lidhur me sigurimin AP dhe sigurimet tjera;
 • Organizon trajtimin e kuadrave që merren me punën e sigurimeve sipas llojeve të caktuara;
 • Organizon takime pune me punonjësit e sigurimeve dhe atyre të vlerësimeve të dëmeve,për plotësimin e kushteve dhe tarifave të sigurimit, për të arritur rezultatet sa më të mira;
 • Koordinon punën me Departamentet e tjera të Kompanisë;
 • Siguron shërbimet profesionale për të gjitha llojet e sigurimeve me të cilat merret Kompania;
 • Bën ndarjen e punës në lloje të veçanta të sigurimeve;
 • Merr pjesë në këshillime, simpoziume,seminare lidhur me të gjitha llojet e sigurimeve;
 • Koordinon punën e komisionit për marrjen e vendimit për mbulesën e sigurimeve në risigurim;
 • Koordinon punën në marrjen e rreziqeve të ndërlikuara në sigurim;
 • Për punën e bërë i përgjigjet drejtorit general;
 • Kryen punë të tjera sipas urdhrit të drejtorit gjeneral.

Kërkesat e profilit

 • Kualifikim dhe/ose diplomë profesionale; të paktën 5-6 vjet përvojë e kualifikuar në këtë pozicion
 • Dëshmi të zhvillimit të konsiderueshëm personal, si nga ana profesionale, ashtu edhe menaxheriale, duke përfshirë edhe pritmëritë për trajnim të mëtejshëm;
 • Përkushtim për zhvillim të pavarur personal dhe profesional;
 • Aftësi për të reaguar me fleksibilitet ndaj ndryshimeve
 • Aftësi për të kontribuuar në menaxhimin e gjerë të korporatës;
 • Vizion për të ardhmen e kompanisë;
 • Nivel të lartë vetëndërgjegjësimi;
 • Vendosmëri në arritjen e objektivave të kompanisë dhe në ruajtjen e kredibilitetit personal;
 • Aftësi për t’u përballuar me konfliktet dhe kundërshtimet ndaj reformave;
 • Shkallë e lartë arsyetimi analitik dhe përvojë në trajtimin e një game të gjerë çështjesh komplekse;
 • Aftësi për t’u paraprirë problemeve, për të vlerësuar dhe për të zbutur riskun, për të marrë parasysh implikimet dhe kontekstin më të gjerë, si edhe për të marrë vendime dhe për të bërë rekomandime efikase që mund të jenë të vështira;
 • Kapacitet për të ndërtuar një ekip mbështetës dhe për ta motivuar atë ekip 

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 15 Qershor 2016. 

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft kompetitive