Blog

karriera.al

Si të qëndrojmë të orjentuar drejt objektivave në Punë?

Të qendrosh i orientuar drejt objekivave qe ke vendosur nuk vjen natyrshëm për të gjithë. Nëse natyrisht nuk jeni të orientuar drejt qëllimit në punë, po ju ndihmojmë me pesë mënyra se si mund ta mbani veten në rrugën e duhur drejt qëllimeve tuaja të lidhura me punën.

Shpenzo kohë për planifikim

 Nuk mjafton të kesh një qëllim apo objektiv; duhet të dini se çfarë do të duhet për ta realizuar atë. Këtu hyn planifikimi. Për secilin qëllim apo objektiv që vendosni, uluni dhe shkruani çdo detyrë që duhet bërë për të përmbushur. Këto mund të jenë detyra afatshkurtra - të tilla si dërgimi i një emaili ose blerja e një furnizimi - ose projekte afatgjata, të tilla si përfundimi i një kursi ose ulja e një klienti të ri. Pasi të njihni hapat që duhet të ndërmerrni për të përmbushur qëllimin tuaj, mund t'i organizoni ato hapa për të përdorur kohën tuaj në mënyrë më efektive.

Menaxhoje mire kohën tënde

Menaxhimi i kohës është aftësia për të planifikuar dhe dhënë përparësi për kohën tuaj dhe është thelbësore për arritjen e qëllimeve dhe objektivave. Për të menaxhuar kohën tuaj në mënyrë efektive, duhet të dini se sa kohë do marre plani juaj, pastaj caktoni çdo detyrë në përputhje me rrethanat për të përfituar sa më shumë nga koha dhe energjia juaj. Ndonjëherë, është e dobishme të caktoni detyra në një kalendar ose të shkruani listën tuaj të detyrave në përputhje me kohën e ditës që ju nevojitet për të përmbushur çdo gjë. Mos harroni të planifikoni pushimet. Ato mund t'ju ndihmojnë të rifokusoheni dhe të rigrupoheni para se të filloni detyrën tuaj të radhës.

Ndiq progresin tënd

Ashtu si duhet të dini hapat e nevojshëm për të arritur qëllimin tuaj, njerëzit e orientuar drejt qëllimeve dhe objektivave gjithashtu dinë se ku qëndrojnë ne realizimet e tyre. Me fjalë të tjera, ata marrin kohë për të vlerësuar nëse janë në rrugën e duhur dhe të vendosin nëse duhet të ndahen ose të riorganizojne kohën dhe burimet e tyre për të arritur objektivat e vendosura. Sigurohuni që të caktoni kontrolle periodike me veten tuaj dhe t'i përgjigjeni sinqerisht pyetjes: A jam atje ku duhet të jem për të përmbushur qëllimin tim? Nëse përgjigjja është jo, është koha të rivlerësoni planin tuaj dhe të bëni ndryshimet e nevojshme.

Qëndroni te përgjegjshëm

 Njerëzit e orientuar drejt qëllimit dhe objektivave nuk kanë domosdoshmërisht fuqi vullneti prej çeliku. Në vend të kësaj, ata qëndrojnë të përgjegjshëm ndaj vetvetes. Nëse keni probleme me motivimin dhe llogaridhënien, atëherë konsideroni të merrni një shok përgjegjës - një bashkëpunëtor ose mik i cili është i gatshëm t'ju ndihmojë të qëndroni të motivuar duke u kontrolluar me ju çdo ditë. Do t'i informoni për përparimin tuaj dhe ata do t'ju ndihmojnë të rrisni motivimin drejt qëllimit dhe objektivave te vendosura.

Qendro pozitiv

 Përmbushja e qëllimeve tuaja mund të jetë punë e vështirë! Por qëndrimi pozitiv mund ta bëjë punën pak më të lehtë. Kur jeni duke punuar drejt një qëllimi, jepini vetes pohime pozitive, të tilla si: "Ju mund ta bëni!" ose "Ju e keni këtë!" Ose krijoni një tabelë vizioni që mund të shikoni, dhe kjo do t'ju kujtojë pse doni të arrini qëllimin tuaj. Për shembull, nëse po garoni për një ngritje, ndoshta një foto e një plazhi - ku planifikoni të bëni pushime me ato para - do t'ju mbajë të motivuar dhe do t'ju ndihmojë të qëndroni pozitivë.