Menaxher për produktet vullnetare, Dega e re në qytetin e Vlorës

Rreth nesh

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Titulli i postimit * Menaxher për produktet vullnetare, Dega e re në qytetin e Vlorës
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjese e Uniqa Group Austria, shoqëri sigurimi me eksperiencë 23 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi jetë dhe jo-jetë, risigurime dhe fond pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall vënde të lira pune:

Menaxher për produktet vullnetare, Dega e re në qytetin e Vlorës

Roli dhe Përgjegjësitë:

 • Të njohë mirë produktet  që  do administrojë dhe të jetë në gjëndje ti prezantojë ato tek klientet.
 • Të dijë të komunikojë  dhe të dijë të prezantojë  kompaninë që përfaqëson.
 • Të ndërtojë rrjete  komunikimi dhe shitjeje.
 • Të evidentojë  kompanitë, individët dhe gjithë potencialin  njerëzor  për të shitur këto produkte.
 • Të jetë i besueshëm dhe të transmetojë besim tek klientët.
 • Të jetë proaktiv, i/e strukturuar në shpjegime për klientët që të garantojë përpuethshmërinë e nevojave të tyre me mbulimet respektive të produktit/eve të sigurimit.
 • Të mirëmbajë marrëdhëniet me klientët egzistues dhe të krijoj databazë klientësh të rinj që të mundësoj arritjen e objektivave të vendosura nga kompania.
 • Të jetë person i organizuar në lidhje me plotësimin korrekt të dokumentacioneve përkatëse të çdo praktike sigurimi
 • Forma e pagesës që do aplikohet: pagë fikse  dhe  bonus  për shitjet e realizuara.

 

Kërkesat e profilit

Kriteret që duhet të plotësohen janë:

 • Minimuni 3 vjet eksperiencë pune në shitje (brenda dhe jashtë zyre) të produkteve financiare.
 • Minimumi 3 vjet eksperiencë pune në kompani apo industri me vlerësim performance.
 • Orientim ndaj rezultateve dhe me ego vet-motivuese për të arritur objektivat.
 • Energjik, dinamik dhe proaktiv në komunikim me klientë.
 • Të jetë i/e organizuar dhe strukturuar në aspektin operativ.
 • Të njohë programet e paketës Microsoft Office (excel, ëord).
 • Gjuha e huaj është avantazh për kandidatin (të shkruar dhe të folur).

Të interesuarit, brenda datës 26.01.2023 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.