Freelance Programmer - Frontend Angular - Remote

Titulli i postimit * Freelance Programmer - Frontend Angular - Remote
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • S‘bashku me ekipin tënd, ti je përgjegjës për programimin e aplikacione për shitje të sigurimeve, të cilat përdoren nga mijëra përdorues.
 • Projekti është i bazuar në metoda moderne të zhvillimit të projekteve (agile scrum).
 • Fokusi yt është në programim me gjuhët Angular dhe Typescript.
 • Si një Frontend-Programer, ti mbështet zhvillimin e aplikacioneve bashk me ekipin prej analizës së produktit, dizajnit, programimit, testimit, dokumentimit dhe mirëmbajtjes së aplikacionit.
 • Ti e cakton vetë lokacionin e punës, sepse puna është 100% remote.

Kërkesat e profilit

 • Të kesh përvojë >3 vite në IT dhe të keshë përfunduar shkollim adekuat në këtë drejtim.
 • Të kesh përvojë në programim me Angular si dhe programim me metoda agile dhe scrum
 • Të kesh interesim për Server-Side Typescript(Node.js), si dhe Integrim me Backend-Sisteme (REST, Spring, Kafka, SQL, SOAP)
 • Preferohet të kesh së paku njohuri bazë për Selenium-Testing, Arkitekturë te bazuar në Microservices si dhe aplikacione në Cloud.
 • Ti shprehesh lirshëm dhe rrjedhsëm në anglisht, si me gojë ashtu edhe me shkrim.
 • Të kesh interesim për ta mësuar edhe gjuhën gjermane (jo e detyrueshme).

Tjetër (Opsionale)

Per aplikim, dërgoje një CV në email: malsorneziri@gmail.com

Kliko per versionin PDF
    Page: /