Menaxher Kontratash ne Ndertim

Rreth nesh

Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Menaxher Kontratash ne Ndertim
Kategoria Ndërtim
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Administrim gjithëpërfshirës i kontratës së projektit, duke siguruar që palët të përmbushin siç duhet detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre.
 • Kontrollon pergatitjen e njoftimeve/dokumentave sipas kerkesave kontraktuale.
 • Sigurohet që të gjitha punimet të kryhen në përputhje me kontratën, qëllimin e punës, kërkesat e klientit, praktikat e korporatës dhe procedurat e projektit.
 • Mban një ekuilibër të shëndetshëm ndërmjet përfshirjes operacionale dhe udhëheqjes.
 • Rishikon dhe finalizon korrespondencen e pergatitur nga struktura te ndryshme te kompanise dhe/ose Administratoret e Kontratave ne lidhje me zbatimin e kontratave.
 • Kontrollon mbylljet e cdo Kontrate ne fund te periudhes (Close Out) dhe leshimin/marrjen e garancive te lidhura me kontratat.
 • Raporton në mënyrë periodike tek drejtori i drejtorisë.
 • Kontribuon me njohuritë dhe eksperiencën personale në vendimmarrjet e kompanisë.  

Kërkesat e profilit

 • Edukimi: Inxhinieri Ndertimi, Preferohet Menaxhim Projekti, Dege te tjera qe lidhen me rolin.
 • Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht
 • Njohuri kompjuterike: MS Office
 • Eksperienca e kerkuar: Mbi 5 vjet ne pozicion te ngjashem.

Tjetër (Opsionale)

Dergo CV ne e.mucaj@theheadhunter.com .