Pergjegjes Prodhimi

Rreth nesh

Revo Hospitality Group menaxhon disa nga markat më të dalluara në industri si Salt Restaurant, Lift Steak & Rooftop Bar dhe zinxhirin Opa Greek Street.

Titulli i postimit * Pergjegjes Prodhimi
Kategoria Kujdesi shëndetësor
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Revo Hospitality Group është themeluar në vitin 2018 dhe është një nga kompanitë lider që operon në biznesin e hotelerisë në Tiranë.

Revo Hospitality Group menaxhon markat më të dalluara në industri si Salt Restaurant, Lift Steak & Rooftop Bar dhe zinxhirin Opa Greek Street.

REVO Hospitality Group po kerkon profesionistë me pervojë dhe të rinj të talentuar, të cilët janë të etur për të mësuar, zhvilluar dhe për të treguar profesionalizëm.

Aktualisht ne kemi pozicion vakant:

 • Pergjegjes Prodhimi

DETYRAT:

 • Nxjerrja e porosive per selicen njesi dhe shperndarja e tyre tek punonjesit e perpunimit;
 • Berja e porosise ne programin Navision;
 • Pritja e lendes se pare duke monitoruar faturen, sasine, date skadence, si dhe parametrat organo-shqisore;
 • Moniorimi i stafit gjate perpunim-pergatitje per te gjitha kushtet higjena- sanitare dhe per aplikimin e sakte te receptuarve. Ketu perfshihen edhe testime te produktit ne vend;
 •  Monitorimi i magazinimit te produktit te gatshem dhe lendes se pare qe te jete ruajtur ne kushtet e duhura sipas instruksioneve;
 •  Berja gati e porosive nga punonjesit dhe monitorimi nga pergjegjesi nese sasia eshte ndare sipas orderit;
 •  Sistemimi i transfertave ne sistem duke i pershtatur sasite qe do dergohen ne njesite OPA dhe kalohen ne statusin SHIP;
 • Asamblimi manual ne sistem per cdo kod produkti te pergatitur;
 • Berja gati e etiketave per produktin e perfunduar dhe shperndarja tek punonjesit per ti vendosur;monitorohen nese jane te sakta;
 • Kontrollimi ne fun dte dites per datat e skadences se produkteve te fresketa;
 • Ne rast problematikash, reklamimi nga menaxheret e njesive te tjera per produktin do behet gjurmimi i situates, qe te gjendet shkaku dhe te jepet zgjidhje;
 • Kujdesi qe punonjesit te jete te pajisur me uniforme;
 • Berja e planeve javore dhe ndarjen e puneve sipas kerkeses;

 

Kërkesat e profilit

 • Diplomë Universitare në Kimi ose Kimi Industriale;
 • Njohuri mbi menaxhimin e riskut, pikat kritike te kontrollit, praktikat e mira te punes dhe higjenes ne lidhje me industrine ushqimore.
 • Të zotëroj mirë paketën MS Office;
 • Të jetë person i përgjegjshëm, serioz dhe i motivuar.

Nëse dëshironi të beheni pjesë e skuadrës REVO Hospitality Group, jeni te mirëpritur të dorëzoni CV tuaj në adresën e email-it:

hr@rhg.al

 

Departamenti i BNJ

Mob: 069 70 79 300

Email: hr@rhg.al

https://rhg.al/

https://www.instagram.com/revohg/

https://www.facebook.com/revoHG/