Software engineer for Windows - Cloud platform

Titulli i postimit * Software engineer for Windows - Cloud platform
Kategoria Programues
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

3+ vite përvojë në zhvillimin e softuerëve mbështetës
Përvoja e demonstruar në ndërtimin e aplikacioneve të Windows duke përdorur API-të e sistemit
Njohuri të forta të strukturave të të dhënave, algoritmeve dhe sistemeve të shpërndara
Përvojë me përdorimin dhe zhvillimin e API-ve REST
Njohuri të sistemit Windows, me përvojë praktike duke punuar me Windows Management Instrumentation (WMI), PowerShell, Windows SysInternals
Përvojë me instaluesit e Windows, Win32/WindowsAPI Kualifikimet e Preferuara
Përvoja me Node.js, TypeScript dhe JavaScript Përvoja në përdorimin e shërbimeve nga platformat e bazuara në renë kompjuterike si AWS, Azure dhe GCP

Kërkesat e profilit

Kualifikime:
 

Te kete perfunduar arsimin e larte ne shkenca kompjuterike ose te ngjashme ne inxhinierine kompjuterike dhe software.
Te jete njohes I guheve te programimit: C#, C++, and .NET.
Kuptim i fortë i sistemit operativ Windows dhe mjedisit të tij të zhvillimit.
Përvojë në zhvillimin e aplikacioneve për desktop të Windows duke përdorur teknologji si Windows Forms, WPF ose UWP.
Njohja me platformat e kompjuterit cloud si Microsoft Azure, AWS ose Google Cloud Platform.
Përvoja me shërbimet cloud si Shërbimi i aplikacionit Azure, Funksionet Azure ose AWS Lambda.
Njohuri për sistemet e bazës së të dhënave të bazuara në cloud, llogaritjen pa server dhe kontejnerizimin (p.sh. Docker, Kubernetes).

Tjetër (Opsionale)

Te interesuarit  te dergojne CV: hanerusta@hotmail.com

+355683558636

Paga 3000 euro minimumi per punonjes me ekperience