Brand Manager

Rreth nesh

ALKOS GROUP is one of the leading distribution companies in Albania whose foundation dates back to 2004, in Tirana. Importing, marketing and distributing products of world-leading brands is what ALKOS GROUP does best/is an expert on it. Through extensive efforts and hard work we have become the exclusive representative of several international brands for our home market. Within the last decade the group has steadily evolved and grown its presence in the market. We have expanded our geographical coverage and extended products’ range. We are present with our products in most households in Albania. We deliver on the increasing consumer demand for brands that improve and elevate the quality of their lives. It leads the way we conduct business and approach the market needs. Being strongly consumer oriented to us means uncompromised commitment to quality. We constantly analyze the market and consider consumers’ needs. New brands and products are added in our portfolio as we are always striving to meet those needs. ALKOS GROUP operates in diverse business areas with different brands and different demands, therefore customized strategies in terms of distribution, logistics and marketing are applied. We carefully select the brands we choose to introduce to the market. Then supports them by promoting and marketing them through well-organized distribution channels. Conducting business in a market that is dynamic we keep alert so to identify new trends but mostly to anticipate them and maintain our competitive advantage. Nowadays, the group operates in several companies and divisions under the same administration. We support our partners by promoting and marketing their brands leading to increased business and providing value adding services. We would like to be perceived by our partners as inseparable part of their success chain.

Titulli i postimit * Brand Manager
Kategoria Brand Manager
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

ALKOS GROUP shpall të lirë pozicionin e punës: BRAND MANAGER

Brand Manager është përgjegjës për menaxhimin e portofolit të markave dhe produkteve të caktuara, nëpërmjet zgjedhjes dhe përshtatjes së strategjive për tregun e synuar.

Detyrat

 • Kërkim dhe analizim i tregut. Menaxherët e Markave kryejnë hulumtime të tregut në mënyrë që të përditësohen me trendet e klientëve, si dhe bazat për të parashikuar tendencat e ardhshme;
 • Strategjitë e markës.Bazuar në udhëzimet e markës dhe analizat e tregut, Menaxherët e Markave zhvillojnë strategji të markave, plane të markave dhe mbikqyrin fushatat e marketingut nëpër platformat e shtypit, transmetuese dhe online, për të siguruar që produktet dhe shërbimet të përmbushin pritshmërinë e klientëve dhe të ndërtojnë besueshmërinë e markave. Planet e markës duhet të përfshijnë KPIs (Key Performance Inidicatiors – Treguesit Kyç të Performancës) dhe ROI. (Return on Investment – Kthimi nga Investimi);
 • KPI/ROI e projekteve. Menaxherët e Markave analizojnë suksesin e fushatave të marketingut (arritja e KPI, ROI), përgatisin njoftimin për përmirësimin dhe raportet përkatëse;
 • Ngjarjet dhe materialet. Organizimi i ngjarjeve të tilla si hedhja në treg e produkteve, ekspozitat dhe fotosesionet në bazë të programeve vjetore nga marka e aprovuar në fillimin e vitit;
 • Klientët dhe puna në ekip.Menaxherët e Markave për të rritur performancën realizojnë takime me klientët dhe vizita në treg të paktën 2 herë në muaj;
 • Raportimi dhe prezantimi. Menaxherët e Markave përgatisin raporte mujore të markave ose sipas udhëzimeve nga menaxheri përkatës;

Kërkesat e profilit

 • Diplomë Universitare në Biznes, Ekonomik, Marketing, Financë; 
 • Të kenë jo më pak se 2 vite pune në pozicionin Brand Manager ose Menaxher Produkti;
 • Aftësi shumë të mira johëse dhe zotëruese të gjuhës Angleze, në komunikim verbal dhe të shkruar (nivel i avancuar);
 • Aftesi te provuara ne menaxhimin e buxhetit;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese, menaxhuese, organizative dhe planifikuese;
 • Aftësi përdoruese të nivelit të avancuar të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B

Tjetër (Opsionale)

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën: hr@alkosgroup.al 

*Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë sipas Ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale"