Punë punë natë e ditë,
që të shohim pakëz dritë.

— Naim Frashëri
Rajoni Puna Të Gjitha
Kompania/Pozicioni Vendi Kohëzgjatja Shikime
R.H.G Sh.p.k

Pergjegjes Prodhimi

Tiranë 10 Ditë 1243