MENAXHERE/E TË BURIMEVE NJERËZORE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHERE/E TË BURIMEVE NJERËZORE
Kategoria Burime Njerëzore
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një ndër kompanitë lider në Shqipëri që operon në fushën ? e ndërtimit, investimeve dhe projekteve zhvilluese në Shqipëri dhe rajon, pjesë e një prej grupeve më të rëndësishme në Shqipëri, kërkojmë të punësojmë në Tiranë:

                                         MENAXHER/E TË BURIMEVE NJERËZORE

MISIONI:

Interpreton, ndjek dhe zbaton procedurat dhe politikat e miratuara të BNJ, duke i dhënë punonjësve asistencën e nevojshme. Siguron që kompania funksionon në respektim të plotë të Legjislacionit Shqiptar, Kodit te Punës si dhe në Procedurat e miratuara të BNJ të Grupit (dhe kompanisë) duke ruajtur të shëndoshë marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Drejton  procedurat  bazë  të  BNJ  të  kompanisë  për  administrimin  e  punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrierës.
 • Drejton politikat e BNj duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe
 • komunikon me Menaxheret e Departamenteve apo me Zyrat Qendrore me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur.
 • Ndërton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit të BNJ.
 • Harton, drejton dhe ndjek zbatimin e planin të rekrutimit.
 • Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të brendshme të kompanisë në përputhje Kodin e Punës dhe ligje të tjera te zbatueshme.
 • Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar plotësimin me të gjitha dokumentat e kërkuara.
 • Ndjek procesin me plotesimin me mjete/pajisje të punës të nevojshme për cdo punonjës në kompani që të perdorë në pozicionin e tij të punës.
 • Përgatit   borderonë   e   punonjësve   dhe   listpagesën   e   sigurimeve   shoqërore   e shëndetësore.  Mban  marrëdhënjet  me  organet  tatimore  dhe  zyrën  e  punës  duke respektuar legjislacionin, kodin e punës etj;
 • Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe administron nevojat për trajnim për punonjësit e kompanisë;
 • Ndjek Panairet e Punësimit me qëllim tërheqjen e talenteve dhe praktikave të vlefshme për kompaninë;
 • Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qëllimi përmirësimin e klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të kompanisë;
 • Mbledh, monitoron, përpunon dhe administron informacionin në lidhje me shpenzimet e personelit.

Kërkesat e profilit

 • Diplomë të arsimit të lartë, preferohet në Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale;
 • Të ketë minimalisht 3-5 vjet eksperiencë të ngjashme në manaxhimin e BNJ;
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme dhe ekzpozim në fushat e ekspertizës që kërkon pozicioni;
 • Njohuri të avancuara në legjislacionin për shqiptar të punësimit;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe koordinuese;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe ndërpersonale;
 • I/E aftë të punojë në skuadër por edhe në mënyrë individuale;
 • Zotërim i gjuhës angleze në nivel shumë të mirë të shkruari dhe të foluri;
 • Njohuri shumë të mira të Microsoft Office;
 • Etikë në punë;

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: i.bajo@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Iris BAJO në numrin e celularit + 355 68 2056933 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 20 Dhjetor 2016.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Paga Mjaft konkuruese