KETRI WEB - Junior full-stack developer

Rreth nesh

Custom web development

Titulli i postimit * KETRI WEB - Junior full-stack developer
Kategoria IT/Software Development
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Nisni karrierën tuaj në fushën e web development si junior pranë Ketri Web! Kandidati ideal përmbush të gjitha pikat e mëposhtme, në lidhje me:

Detyrat
- Ndërton plotësisht projekte të vogla dhe të mesme
- Shkruan të gjithë kodin front-end dhe back-end
- Teston për defekte në funksionalitet dhe/ose dizajn
- Shkruan dokumentacion të qartë dhe të detajuar

Kërkesat e profilit

Kërkesa teknike
- Shkruan semantic HTML
- Zbaton strategjinë mobile-first
- Përdor JavaScript APIs, AJAX dhe DOM
- Siguron përputhshmërinë mes browsers të ndryshëm
- Përdor developer tools të browser-it

Aftësi personale
- Ka intuitë në kuptimin e mënyrës se si gjërat duhet të funksionojnë
- Aftësi të mira kërkimore
- Ndjek parimet KISS dhe DRY
- Kupton dhe shpejgon lehtësisht një rrjedhë logjike komplekse

Aftësi plotësuese
- UX Design
- Git
- Regular expressions

Tjetër (Opsionale)

Orari i punës: 08:30 - 17:00, E hënë - E premte

Të interesuarit mund të aplikojnë vetëm nëpërmjet linkut: https://ketri.al/sq/pozicion-pune/apliko/junior-full-stack-developer/3