Работете ноќ и ден,
работете за да видите малку светлина.

— Naim Frashëri
Регион Работа Сите