MENAXHER/E SHITJESH - TIRANË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER/E SHITJESH - TIRANË
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një ndër kompanitë lider në Shqipëri që operon në fushën ? e distribucionit të produkteve të konsumit të gjerë, kërkojmë të punësojmë në Tiranë:

MENAXHER/E SHITJESH - TIRANË

MISIONI:

 • Të kontribuojë në zhvillimin e strategjisë së biznesit dhe zbatimin e fushatave të marketingut per secilin brand në përputhje me strategjitë e miratuara. Te udheheqe  projekte për zhvillimin e produkteve te reja.

FUNKSIONET BAZE:

 • Drejton dhe koordinon te gjitha aktivitetet e zones & skuadres, me qellim arritjen e objektivave sasiore dhe cilesore te miratuara.
 • Pergjegjes per planifikimin, organizimin, drejtimin, kontrollin, vleresimin dhe motivimin e forces shitese.
 • Raporton mbi bazen e standardeve te vendosura nga kompania.
 • Propozimi i planeve të shitjeve për secilën kategori produkti në nivel supervizori shitjesh, agjenti shitjesh, zone dhe kategorie klienti.
 • Vlerësimi i arritjeve të planeve të shitjes për secilën kategori produkti në nivel supervizori shitjesh, agjenti shitjesh, zone dhe kategori klienti.
 • Ndarja e zonave të supervizorëve, agjentëve të shitjeve.
 • Kontrolli i veprimtarisë së përditshme të supervizorëve të shitjeve.
 • Kontrolli i routit që është përcaktuar të ndjekë supervizori i shitjeve.
 • Ndjekja e zbatimit të politikave të kompanisë në lidhje me përfaqësitë.
 • Kontaktimi i klientëve kryesorë.
 • Suporti për supervizorët e shitjeve në lidhje me problematikat që mund të shfaqen gjatë ditës.
 • Propozimi i politikës së termave të pagesës dhe monitorimi i zbatimit të kësaj politike.
 • Hartimi i ofertave të ndryshme në lidhje me produktet.
 • Propozimi i promocioneve të ndryshme të shitjes.
 • Planifikimi i shpërndarjes së materialeve promocionale për klientët.
 • Propozimi i politikës së kompensimeve për klientët.
 • Propozimi i politikës së bonuseve.
 • Kategorizimi i klientëve dhe përcaktimi i strategjive për sëcilin grup.
 • Propozimi i politikave të shitjes për secilin grup kategori klientësh.
 • Analiza e klientëve (shitjet, klientët e rinj, prospektet distribucioni, frekuenca e blerjes, etj).
 • Analiza e tregut.
 • Analiza e mundësisë së rritjes në secilën kategori klientësh.
 • Analizimi i efektivitetit të politikave të shitjes.
 • Propozimi i ndryshimit të strukturës organizative.
 • Analiza e performancës së strukturës organizative që varet direkt prej tij.
 • Kontrolle periodike në treg në lidhje me distribucionin dhe merchandising të produkteve të kompanisë.
 • Propozimi zbatimi dhe monitorimi i politikës së kompanisë në lidhje me arkëtimet dhe debitë e klientëve.
 • Kordinimi i aktiviteteve me departamentin e Marketingut.
 • Koordinimi me departamentin e blerjes për hartimin e ofertave të ndryshme.
 • Pjesëmarrja në të gjitha takimet e shitjeve.
 • Menaxhon nivelet e stokut dhe merr vendimet e duhura për kontrollin e inventarit.
 • Trajton problemet me punonjësit në mënyrë të drejtë.

Kërkesat e profilit

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Realizimi I objektivave te (vendosura nga kompania) shitje sipas sasise, kodeve dhe vleres financiare.
 • Njohja shume e mire e tregut dhe shfrytezimi optimal i mundesive qe ofron ky treg. Ndjekja e ecurise se kompanive dhe produkteve konkurrente.
 • Krijimi, zhvillimi dhe mbajtja e marredhenieve te mira me klientet, furnitoret, distributoret dhe aktoret e tjere ne treg. Keshillimi dhe gjetja e zgjidhjeve per klientet.
 • Njohje shume e mire e skuadres se shitjeve dhe pozicionimi i çdo anetari atje ku mund te jape maksimumin. Pjesemarrja aktive ne procesin e rekrutimit dhe te perzgjedhjes se anetareve te skuadres se tij.
 • Kujdesi per brandet, imazhin dhe per asetet e kompanise. Perkrahja dhe nxitja e shitjes per produktet e reja dhe zbatimi i standardeve merchandising.
 • Shtimi i panderprere i njohurive dhe aftesive personale e profesionale. Kujdesi per ndarjen e njohurive me pjesetaret e skuadres. Kujdesi per rritjen dhe zhvillimin e anetareve te skuadres.
 • Raportimi i rregullt mbi bazen e standardeve te vendosura nga kompania.
 • Kujdesi  dhe mbeshtetja per çdo aktivitet te organizuar nga kompania ne te gjithe territorin e Shqiperise.
 • Gatishmeri per te kryer cdo detyre tjeter qe i kerkohet nga kompania.

KERKESAT DHE NJOHURITE E NEVOJSHME PER POZICIONIN:

 • Arsimi i larte.
 • Eksperienca ne drejtim skuadre, minimumi 2 - 3 vjet.
 • Eksperienca ne drejtim ne kompani nderkombetare, me produkte te FMCG perben avantazh.
 • Njohje shume e mire e gjuhes Angleze.
 • Njohje e mire e paketes Microsoft Office.
 • Certifikata ECDL perben avantazh.
 • Leje drejtimi automjeti (Klasi B).

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Iris BAJO në numrin e celularit + 355 68 2056933 apo permes E-mail [email protected] jo më vonë se data 31 Janar, 2017

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft konkuruese