IT AUDITOR- PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * IT AUDITOR- PRISHTINË
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një nga klientët tanë bankë nacionale po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:

IT AUDITOR- PRISHTINË

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Të vlerësojë besueshmërinë e të dhënave të gjeneruara nga Sistemi Kompjuterik (SK) që mbështesin raportet financiare dhe të analizojë programet specifike dhe rezultatet e tyre;
 • Të ekzaminojë cilësinë e kontrolleve në Sistemin e Informacionit (SI) dhe operacionet e lidhura me të, për të siguruar efektivitet të SI-së;
 • Të raportojë lidhur me besueshmërinë e të dhënave kompjuterike dhe të sistemeve që përpunojnë dhe mirëmbajnë të dhënat e ndryshme, me qëllim të shfrytëzimit të burimeve në mënyrë efektive;
 • Të planifikojë auditimin e bazuar në rrezik dhe vlerësim fillestar të rrezikut;
 • Të identifikojë kontrollet kyçe të implementuara në aplikacione siç janë: rregullat, procedurat, praktikat dhe strukturat organizative të dizajnuara për të dhënë një siguri të arsyeshme për përmbushjen e qëllimeve;
 • Të kompletojë procedurat e auditimit, përfshirë testimin e kontrolleve të brendshme;
 • Të përfundojë auditimin dhe raportimin duke u mbështetur në regjistrat e raportit standard të auditimit të ndërtuar në aplikacion në përputhje me rregullat dhe rregulloret duke u bazuar në Planin vjetor të Auditimit;
 • Të asistojë në kompletimin e raporteve speciale, aty ku kërkohet dhe asistimi në auditimin e fushave tjera të bankës, sipas kërkesës së mbikëqyrësit direkt dhe hierarkisë raportuese të Departamentit;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Fakulteti i Shkenca Kompjuterike ose të ngjashme;
 • Mbi 1 vit përvojë pune, preferohet përvojë në Auditim;
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Njohuri në kompjuter: world, excel etj.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) apo nëpërmjet E-mail d.jakupi@headhunter.al  jo më vonë se data 12 May 2017. 

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Paga Konkuruese.