AUDIT I BRENDSHEM - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * AUDIT I BRENDSHEM - TIRANE
Kategoria Ekonomist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një kompanie në fushën e ndërtimit, kërkojmë të punësojmë në Tiranë:

AUDIT I BRENDSHEM

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Krijon sistemin e kontrollit të brendshëm për të mbajtur nën monitorim të vazhdueshëm aktivitetin e kompanisë;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e procedurave operacionale dhe detajimin e përshkrimit të pozicionit të punës për të gjithë strukturat e kompanisë;
 • Siguron që aktiviteti i kompanisë kryhet në përputhshmëri me procedurat dhe rregulloret në fuqi;
 • Kryen kontrolle periodike të projekteve gjatë të gjithë fazave të tyre dhe dokumenton rezultatet;
 • Informon në mënyrë të drejtpërdrejtë Administratorin për kontrollet e kryera dhe rezultatet e tyre, gjatë cdo faze të projektit;
 • Kordinon aktivitetin financiar të kompanisë dhe sigurohet që të gjithë veprimet e kryera të shoqërohen nga dokumenta suportues;
 • Planifikon kontrolle rutine dhe detajon planin e auditimit me departamentet që do përfshihen;
 • Mbledh dhe analizon të dhëna nga të gjithë departamentet e kompanisë për të identifikuar mungesën e kontrolleve në procese dhe mos përputhshmërinë me rregulloret në fuqi;
 • Përgatit raporte të detajuara për të dokumentuar gjetjet dhe rezultatet e kontrollit;
 • Propozon rekomandime për të adresuar dhe përmirësuar procese në të cilat mungesa e kontrolleve ndikon drejtëpërdrejtë eficensen dhe cilesinë e punës.

 

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, preferohet në Finance/Kontabilitet;
 • Mbi 4 vjet eksperienc të ngjashme;
 • Përdorues  shume i mire i paketes MS Office dhe Financa 5;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftesi shumë të mira në menaxhimin.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 2033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 04/05/ 2018.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).