MENAXHER BLERJE - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER BLERJE - TIRANE
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

Menaxher Blerje

Përshkrim i përgjithshëm i punës:

Menaxheri i Blerjeve planifikon, ekzekuton, koordinon dhe finalizon projektet sipas planifikimeve paraprake duke respektuar afatet kohore si dhe menaxhimin e marrëdhënieve me furnitorin, menaxhimi i nivelit të stokut, hartim kontratash, mirëmbajtien e marrëdhënieve me klientët etj.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Implementon dhe menaxhon politikat komerciale të kompanisë, sipas programit që i ngarkohet;
 • Siguron furnizimet adekuate për plotësimin e nevojave të kompanisë duke marrë në konsideratë si aspektet financiare, kualitative dhe logjistike të furnizimit;
 • Menaxhon marrëdheniet me furnitorët sipas programit që i është ngarkuar;
 • Implementon dhe menaxhon negociatat me furnitorët;
 • Menaxhon dhe kontrollon ndryshimin e çmimeve nga ana e furnitorëve konform kushteve për të cilat është rënë dakord në kontratë;
 • Organizon procesin e porosive të mallrave qofshin ato automatike, manuale apo edhe ato që bëhen nga ana e furnitorit direkt;
 • Menaxhon implementimin e kontratave me furnitorët duke përfshirë këtu si aspektet e tregtimit por edhe ato të marketingut;
 • Menaxhon dhe kontrollon performancën e kategorive, sipas programit që i është ngarkuar;
 • Realizon targetet për performancën e kategorive, për programin me të cilin është ngarkuar;
 • Përcakton burimin më të mirë për blerjen e mallrave;
 • Merret me zëvendësimin e produktit të gabuar;
 • Përgjegjës për analizimin, identifikimin dhe zbutjen e rrezikut në të gjithë zinxhirin e furnizimit;
 • Ndihmon departamentin në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive blerëse për produktet;
 • Detyra të tjera që i caktohen nga Drejtuesi i Departamentit.

Kërkesat e profilit

Kërkesat e profilit:

 • Edukim në profilin Administrim Biznesi;
 • Preferohen kandidatë me mbi 3 vjet përvojë profesionale në menaxhim, përbën përparësi përvoja në Biznes;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorët;
 • Të ketë njohuri të proçeseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik të logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, proçedurave doganore;
 • Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Të njohë shumë mirë paketën Office dhe programin financier Alpha.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: s.biba@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Sonila BIBA në numrin e telefonit +355 68 60 77 551 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 15/04/2019. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

 

Paga Konkurruese