Servizio Clienti_BOOKING CENTER

Rreth nesh

AUTO1.com è il mercato B2B online leader in Europa per l'acquisto e la vendita di auto usate. I nostri rivenditori partner, in oltre 30 paesi, possono acquistare auto dal nostro portale, in modalità asta o compra subito, in completa sicurezza, potendo contare su oltre 10.000 modelli certificati e sempre disponibili. AUTO1.com è parte di AUTO1 Group, la piattaforma di trading automobilistico leader in Europa.

Titulli i postimit * Servizio Clienti_BOOKING CENTER
Kategoria Shërbim ndaj Klientit
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

AUTO1.com è il mercato B2B online leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate. I nostri rivenditori partner, in oltre 30 paesi,
possono acquistare auto dal nostro portale, in modalità asta o compra subito, in completa sicurezza, potendo contare su oltre 10.000 modelli certificati e sempre disponibili.
AUTO1.com è parte di AUTO1 Group, la piattaforma di trading automobilistico leader in Europa.


In un ottica di ampliamento degli uffici a Tirana, ricerchiamo Addetti al Booking Center Agent_Servizio Clienti.

Le risorse assicureranno la massima soddisfazione del cliente in fase di gestione degli appuntamenti,assistenza e richiesta di informazioni sul servizio offerto.

Cosa farai:

Conferma degli appuntamenti dei clienti privati presso le filiali del gruppo
Gestione e aggiornamento database
Coordinamento con il personale di filiale per la gestione del cliente
Supporto amministrativo

 

Kërkesat e profilit

Cosa richiediamo:

Esperienza precedente in assistenza clienti telefonica
Capacità di problem solving
Capacità di lavorare in team
Ottimo italiano e professionalità nell'interazione con i clienti


Cosa offriamo:

Assunzione diretta con contratto albanese;
Ambiente energico, giovane e informale;
Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente meritocratico e di respiro internazionale.
Sala dotata di tutti i comfort per il pranzo ed il relax, 

Tjetër (Opsionale)

Il luogo di lavoro sara’ presso gli uffici della sede centrale di AUTO1 Albania, Bulevardi Gjergj Fishta, Alpas Center, Tirana ed i turni prevedono un totale di 40 ore a settimana per 5 giorni lavorativi, dal Lunedì alla Domenica su turni dalle 08:00 alle 21:00

 

Se pensi di essere la persona giusta sei pregato a inviare la propria candidatura in italiano all’indirizzo mail: lavdie.asllanaj@auto1.com

Contatto: +355 69 503 9122

_________________________________________________________________________________________

NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE AUTO 1:

Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise Auto 1, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:

 

  • “Autorizoj shoqerine Auto 1 Albania te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”. 

Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane Auto 1 dhe se ajo do te fshihet menjehere.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te Auto 1 për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: lavdie.asllanaj@auto1.com Ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.

Auto 1, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit Karriera.al, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;

Auto 1 do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga Auto 1 per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane Auto1.

Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane Auto 1, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga Auto 1.

Auto 1 do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;

Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.

Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresën: lavdie.asllanaj@auto1.com

Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane Auto 1, para tërheqjes së tij.

Auto 1 mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike.

Auto 1 do te veproj në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.

Paga 500 Euro Netti