Inxhinier Mekanik(Hidro dhe Termoteknik)

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Inxhinier Mekanik(Hidro dhe Termoteknik)
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

. Në emër të një nga klientet tanë për një qëndër tregtare jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

                                           Inxhinier Mekanik (Hidro dhe Termoteknik)

PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM

 • Te mbikqyre te gjitha sistemet mekanike te perfshira ne Objektin TRC,si: sistemi kondicionimit,sistemi hidro dhe sistemi anti-zjarrit si dhe te kordinoje te gjitha sherbimet mekanike ne funksion.
 • Pergjegjesite kryesore:
 • Te planifikoje ,organizoje dhe monitoroje punen e sistemit te kondicionimit , regjimin e punes se paisjeve si kaseta,bs,UTA etj. Raport i gj?ndjes teknike t? paisjeve mekanike, hartim i grafikut te sherbimeve si dhe kordinim i stafit per zbatimin e tij;
 • Te planifikoje ,organizoje dhe monitoroje punen e sistemit hidrik , sistemi sprinkler,sistemi i kullimit ne podrume & taraca.Regjimin e punes se paisjeve si pompa zhytes,pompa furnizimi,pompa akumuluese ujrash ,depozita;
 • Hartimi dhe plotesimi i P.V ditore per gj?ndjen teknike t? tyre;           
 • Te planifikoje ,organizoje dhe monitoroje punen e sistemit te anti-zjarrit.Regjimin e punes se paisjeve si bombula me CO2 , pluhur ,shkume apo hidrante.Raport i gj?ndjes teknike t? paisjeve si kaseta hidrantesh dhe bombula.Hartim i grafikut te sherbimeve;
 • Te monitoroje punen dhe gjendjen fizike te paisjeve hidro sanitare te montuara ne Qendren Tregetare,Zyra,Podrume si dhe Banim;  
 • Harton dhe pergatit te gjithe zerat e projektit si:planimetri,plan vendosje,liste material, propozon zgjidhjen teknike dhe harton preventivin e punimeve;
 • Harton procesverbale fillimi punimesh dhe perfundimi punimesh per projektet e zbatimit te njesive tregetare apo zyra, sigurohet qe keto P.V te fimosen e vulosen sipas grafikeve te punes te percaktuara me pare;     
 • Krijon kontaktin e pare me klientet e njesive tregetare,institucione shteterore,nenkontraktore qe bashkepunojne me kompanine,si dhe kujdeset qe percillet qarte dhe mire imazhi kompanise;  
 • Mbledhje e të dhënave, regjistrim dhe krijim i dosjeve përkatëse për secilin Sistem Mekanik si dhe koordinim me dokumentacionet e mepareshme;  
 • Ndjek procedurat per trajnimin, kualifikim dhe zbatimin e masave te sigurise ne pune;
 • Kordinon bashkepunimn me Dep.Mirmbajtjes,Monitorimit teknike,Sigurise per cdo problematike apo pergjegjesi qe nderthuret me keto departamente; 
 • Dorezon prane eprorit faturat per leximet mujore  te BMS te sistemit te kondicionimit, per konsum te energjise elektrike per njesite Tregetare dhe zyra;
 • Dorezon prane eprorit faturat per leximet mujore  te mates-ve per konsum te ujit te pijshem per njesite Tregetare dhe zyra;
 • Dorezon prane eprorit per miratim kerkesat per materiale ,preventiva materialesh ne raste zbatimi projektesh te reja si dhe liste materialesh te instaluara;         
 • Kujdeset qe te mbaje nje komunikim te mire me stafin e departamentit ,te krijoje nje bashkepunim pozitiv me departamentet e tjere.Gjithashtu krijon mardhenie bashkepunuse me administraten TRC.      

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Te kete perfunduar studimet ne Fakultetin e Inxhinierise Mekanike,(Profili Industri);
 • Eksperience minimum 2-3 vjecare ne mirembajtje te sistemeve mekanike;
 • Zoterim shume i mire i Autocad ;
 • Aftesi shume te mira komunikimi dhe bashkepunimi ne grup.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e telefonit +355 68 203 3430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 28/08/2020


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!