Manaxher, Zv Manaxher & Pergjegjes Turni WELL Lushnje

Rreth nesh

Well Beauty & Care

Titulli i postimit * Manaxher, Zv Manaxher & Pergjegjes Turni WELL Lushnje
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Shoqëria WELL sh.p.k., pjesë e ALKOS GROUP ALBANIA, në kuadër të zgjerimit të aktivitetit për hapjen e dyqanit më të ri të rrjetit drugstore në qytetin e Lushnjes, kërkon të rekrutojë punonjës të kualifikuar në pozicionet:

 • MENAXHER DYQANI
 • MENAXHER DYQANI
 • PËRGJEGJËS TURNI (F/M)

FUNKSIONI BAZË DHE QËLLIMI I PËRGJEGJËSIVE

 • Menaxheri & Zëvendës Menaxheri Dyqanit është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të dyqanit dhe mbarëvajtjen e tij në përputhje me standardet e vendosura nga kompania.
 • Përgjegjës Turni (F/M) është përgjegjës për menaxhimin dhe motivimin e stafit, ndjekjen me rigorozitet të detyrave të përditshmërisë së dyqanit në përputhje me udhëzimet e kompanisë, është pikë kontakti dhe përfaqësimi i dyqanit në mungesë të menaxherit.

DETYRAT

 1. Menaxhimi dhe motivimi i stafit si dhe ndjekja me rigorozitet e disiplinës në punë;
 2. Maksimizimi i produktivitetit të dyqanit, fokusi tregtar dhe ndërmarrja e veprimeve për të arritur nivelin më të lartë të përfitueshmërisë së dyqanit;
 3. Ecuria e performancës dhe rritja, përmes ekzekutimit të shkëlqyeshëm operacional dhe komercial;
 4. Vendosja dhe mirëmbajtja e standardeve të larta për paraqitjen e dyqaneve dhe tregtimin vizual në përputhje me standardet e kompanisë;
 5. Kanë në fokus arritjen e indikatorëve të performancës së vendosur;
 6. Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 7. Zgjerimi i klientelës, nëpërmjet sjelljes së risive dhe rritja e ndërgjegjësimit për brand-in e kompanisë;
 8. Kujdeset për mirëmbajtjen e produkteve dhe mirëorganizim e tyre;
 9. Bën sistemimin e mallit nëpër rafte apo hapësirat e caktuara;
 10. Kujdeset që çdo artikull i raftit të jetë i pajisur me çmimin përkatës;
 11. Kontrollon ekspozimin për të mbushur stokun dhe angazhohet në sistemimin e stokut në rregullin e kërkuar;
 12. Kontrollon produktet e rafteve për skadencat dhe i raporton ato tek përgjegjësi, menaxheri;
 13. Kontrollon, evidenton dhe vendos përkthimet në shqip të produkteve që nuk e kanë atë;
 14. Asiston klientët në proçesin e blerjes me çfarë ata kanë nevojë;
 15. Raportimi mbi ecurinë e punës;

 

Kërkesat e profilit

Kualifikimet

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:
Edukimi: Arsimi i lartë, profili Ekonomik/Finance;

Eksperiencat e punës: Minimum 1 vit përvoje pune në pozicion të ngjashëm;

Kualifikime të tjera:

 • Njohuri shumë të mira të paketës Office (Word, Excel);
 • Metodik dhe i organizuar;
 • Ndershmëri dhe integritet;
 • Fleksibilitet për pune me 2 turne

 

Tjetër (Opsionale)

Ne ofrojmë:

 • Pagë motivuese;
 • Atmosferë miqësore dhe dinamike;
 • Kontratë të rregullt pune;
 • 40 orë pune në javë;
 • Vlerësim sipas performancës;
 • Leje vjetore;

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën: well.rekrutime@alkosgroup.al ose të na shkruajnë në numrin +355 697053354 (WhatsApp)

*Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë sipas Ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”