KETRI WEB - Senior graphic designer

Rreth nesh

Custom web development

Titulli i postimit * KETRI WEB - Senior graphic designer
Kategoria Art/Design
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Kërkojmë një graphic designer të talentuar për t'iu bashkuar ekipit tonë! Kandidati ideal ka një interes aktiv për dizajnin, komunikimin dhe artet, minimumi 5 vjet përvojë pune në këtë fushë dhe një portofol gjithëpërfshirës që shfaq estetikën e tij personale të dizajnit. Përveç kësaj, ai ose ajo përmbush të gjitha pikat e mëposhtme në lidhje me:

Detyrat
- I përmbahet identitetit dhe udhëzimeve të brand-it
- Koncepton dhe krijon një gamë të gjerë materialesh grafike si postime për rrjetet sociale, infografikë, prezantime, raporte, katalogë, broshura, etj.
- Zhvillon përmbajtje multimediale si video prezantuese për përdorim në rrjetet sociale apo në web
- Prodhon grafika që komunikojnë ide, janë tërheqëse vizualisht dhe me ndikim emocional
- Krijon grafika të cilat paraqesin ide komplekse në një mënyrë të lehtë për t'u lexuar dhe kuptuar
- Zgjedh layout-in, imazhet, tipografinë dhe ngjyrat për materialet e komunikimit
- Kryen retouching dhe editim të imazheve
- Siguron që të gjitha materialet e dorëzuara të komunikojnë mesazhin e saktë dhe të paraqesin informacionin e saktë
- Sigurohet që materialet e dorëzuara të jenë të sakta dhe të ofruara në formatin dhe madhësinë e duhur
- Sigurohet që tekstet jenë të sakta dhe pa gabime drejtshkrimore
- Teston grafikat në paisje të ndryshme
- Siguron që projektet të përfundojnë me cilësi të lartë dhe brenda afateve kohore

Kërkesat e profilit

Kërkesa teknike
- Është përdorues i avancuar i Adobe Illustrator, PhotoShop dhe InDesign
- Ka sy për përbërjen vizuale, estetikën dhe detajet
- Ka kuptim të mirë të brandimit, marketingut dhe reklamës
- Ka njohuri të thella rreth teorisë së dizajnit, veçanërisht në lidhje me kompozimin, tipografinë dhe teorinë e ngjyrave

Aftësi personale
- Është entuziast dhe i apasionuar pas dizajnit
- Ka dhunti krijuese dhe ide origjinale
- Mund të vendosë drejtim krijues dhe udhëzime rreth brand-it
- Ka aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe mund të artikulojë qartë idetë, dizajnet dhe sugjerimet e tija me fjalë dhe me shkrim
- Është në dijeni dhe kupton tendencat e reja në fushën e dizajnit dixhital, dhe rolin e tyre në një mjedis komercial
- Flet rrjedhshëm gjuhën angleze
- Mund të manaxhojë punën e vet dhe t'i përmbahet afatet kohore

Aftësi plotësuese
- Kupton dhe mund të kontribuojë në UI/UX design
- Mund të vizatojë me dorë
- Njeh HTML dhe CSS
- Ka njohuri të përgjithshme kompjuterike dhe interneti

Tjetër (Opsionale)

Orari i punës: 08:30 - 17:00, E hënë - E premte

Të interesuarit mund të aplikojnë vetëm nëpërmjet linkut: https://ketri.al/sq/pozicion-pune/apliko/senior-graphic-designer/1