Προφίλ

The HeadHunter Group
About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Εργασίες από The HeadHunter Group
Τίτλος εργασίας Είδος απασχόλησης Από να
ASISTENT INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 25-02-18
ASISTENT INXHINIER I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 27-02-18
ASISTENT INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 28-02-18
KEY ACCOUNT MANAGER- PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 22-02-18
KAMARIER/E - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 28-02-18
BRANCH MANAGER - PRIZREN

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 26-02-18
BRAND MANAGER - TIRANE

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 23-02-18
INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 24-02-18
HUMAN RESOURCES MANAGER – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 27-02-18
CHIEF OPERATING OFFICER – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 27-02-18
INXHINIER/E I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 26-02-18
ESTIMATOR – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 02-03-18
ESTIMATOR TAKE OFFS – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 03-03-18
PROCUREMENT SPECIALIST – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 06-03-18
PROJECT ACCOUNTANT– PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 07-03-18
PROPERTY MANAGEMENT ADMINISTRATOR – PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 08-03-18
ARKITEKT/E - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 23-02-18
ASISTENT BACHELOR ARKITEKT - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 24-02-18
BACHELOR ARKITEKT/E - PRISHTINË

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 24-02-18
ASISTENTE EKZEKUTIVE/ADMINISTRATIVE- PRISHTINË?

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 28-02-18
AUTOMATION SOFTWARE ENGINEER - TIRANA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 04-03-18
COUNTERMAN - KOSOVO

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 28-02-18
DIGITAL SALES & MARKETING MANAGER - PRISHTINA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 28-02-18
FINANCE MANAGER - KOSOVO

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 26-02-18
Administrativni radnik

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 20-03-18
FINANCIAL ANALYST - TIRANA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 05-03-18
BUSINESS ASSISTANT - TIRANA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 03-03-18
FINANCIAL ACCOUNTING SPECIALIST - TIRANA

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-18 05-03-18
.NET SOFTWARE DEVELOPER

The HeadHunter Group

Full Time 21-02-01 04-03-18